………………วันที่ 24 สิงหาคม 2558 ห้างหุ้นส่วนจำกัดโฮมซีดส์  ได้จัดประชุมแนะนำสายพันธุ์ดาวเรือง ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี  โดยสายพันธุ์ดาวเรืองที่แนะนำในการปลูกคือ ดาวเรืองตัดดอก สายพันธุ์ แม่วัง ดีฟ โกลด์ ซึ่งเหมาะสม กับการปลูกในช่วง เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน ได้รับข้อมูลข่าวสาร รวมถึงเทคนิคการปลูกดาวเรืองตราบ้านเป็นอย่างดี

แนะนำสายพันธุ์แม่วัง ดีฟ โกลด์ลพบุรี2
แนะนำสายพันธุ์แม่วัง ดีฟ โกลด์ลพบุรี1
แนะนำสายพันธุ์แม่วัง ดีฟ โกลด์ลพบุรี3