สิ้นค้าดาวเรือง
Cartoon

กิจกรรม   

แนะนำสายพันธุ์แม่วัง ดีฟ โกลด์ สุพรรณบุรีแนะนำสายพันธุ์แม่วัง ดีฟ โกลด์ สุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ห้างหุ้นส่วนจำกัดโฮมซีดส์  ได้จัดประชุมแนะนำสายพันธุ์ดาวเรือง ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสายพันธุ์ดาวเรืองที่แนะนำในการปลูกคือ ดาวเรืองตัดดอก สายพันธุ์

plus

แนะนำสายพันธุ์แม่วัง ดีฟ โกลด์ลพบุรี

วันที่ 24 สิงหาคม 2558 ห้างหุ้นส่วนจำกัดโฮมซีดส์  ได้จัดประชุมแนะนำสายพันธุ์ดาวเรือง ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี  โดยสายพันธุ์ดาวเรืองที่แนะนำในการปลูกคือ ดาวเรืองตัดดอก

plus