1

กลุ่มงานผลิตเมล็ดพันธุ์

  เรามุ่งเน้นการพัฒนางานผลิตเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองลูกผสม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล (ISTA = International Seed Testing Association) และปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า

4
5
2
11950909_10153249532324633_1021229248_n
3