เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ห้างหุ้นส่วนจำกัดโฮมซีดส์  ได้จัดประชุมแนะนำสายพันธุ์ดาวเรือง ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสายพันธุ์ดาวเรืองที่แนะนำในการปลูกคือ ดาวเรืองตัดดอก สายพันธุ์ แม่วัง ดีฟ โกลด์ ซึ่งเหมาะสม กับการปลูกในช่วง เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม ลักษณะเด่นของดาวเรืองพันธุ์แม่วัง ดีฟ โกลด์ คือ ดอกกลม  ดอกดก ดอกแน่น ก้านดอกยาว และทนต่อการขนส่ง สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากเกษตรกรผู้เข้าร่วมประชุมมีความสนใจในข้อมูล ข่าวสาร รวมถึงเทคนิคการปลูกดาวเรืองตราบ้านเป็นอย่างดี….

แนะนำสายพันธุ์แม่วัง ดีฟ โกลด์ สุพรรณบุรี
แนะนำสายพันธุ์แม่วัง ดีฟ โกลด์.1สุพรรณบุรี
แนะนำสายพันธุ์แม่วัง ดีฟ โกลด์2สุพรรณบุรี
แนะนำสายพันธุ์แม่วัง ดีฟ โกลด์3สุพรรณบุรี