1

ดาวเรืองแม่วัง ดีฟ โกลด์

“สายพันธุ์ดาวเรืองเพื่อชีวิตที่ดีกว่า”

ลักษณะประจำพันธุ์

  • ลักษณะ
  • ความสูง
  • ขนาดทรงพุ่ม
  • ขนาดดอก
  • อายุดอกแรกบาน

( พ.ค. – ส.ค. )
80-100 เซนติเมตร
60-65 เซนติเมตร
8-12  เซนติเมตร
55-60  วัน

คุณลักษณะ

  • ดอกสีทองเข้ม ดอกดก ดอกกลม
  • กลีบดอกแข็งแรง ทนต่อการขนส่ง
  • ขนาดดอกสม่ำเสมอ ออกดอกต่อเนื่อง
  • เหมาะสำหรับช่วงฤดูฝน
รูปภาพ 8
รูปภาพ 9
สามารถปลูกได้ดีในช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม