1

ดาวเรืองแม่กลาง โกลด์

” สายพันธุ์ดาวเรืองเพื่อชีวิตที่ดีกว่า “

ลักษณะประจำพันธุ์

  • ลักษณะ
  • ความสูง
  • ขนาดทรงพุ่ม
  • ขนาดดอก
  • อายุดอกแรกบาน

( มี.ค. – ส.ค. )
80-120 เซนติเมตร
50-55 เซนติเมตร
8-10  เซนติเมตร
60-65  วัน

คุณลักษณะ

  • ดอกสีทอง ดอกดก ดอกกลม
  • กลีบดอกแข็ง ออกดอกเร็ว
  • ฐานดอกไม่แตก ต้นดอกแข็งแรง
  • เหมาะสำหรับช่วงปลูกฤดูร้อน-ฝน
รูปภาพ 14
รูปภาพ 15
สามารถปลูกได้ดีในช่วงเดือนมีนาคม - สิงหาคม