1

ดาวเรืองคาน่า โกลด์ เอ็กซ์ตร้า

“สายพันธุ์ดาวเรืองเพื่อชีวิตที่ดีกว่า”

ลักษณะประจำพันธุ์

  • ลักษณะ
  • ความสูง
  • ขนาดทรงพุ่ม
  • ขนาดดอก
  • อายุดอกแรกบาน

( ก.ย. – ก.พ. )
75-80 เซนติเมตร
50-55 เซนติเมตร
8-12  เซนติเมตร
55-60  วัน

( มี.ค. – ส.ค. )
90-100 เซนติเมตร
50-60 เซนติเมตร
8-12  เซนติเมตร
60-65  วัน

คุณลักษณะ

  • ดอกสีทอง ดอกดก ดอกใหญ่
  • ก้านดอกยาว ออกดอกต่อเนื่อง
รูปภาพ 23
รูปภาพ 24
สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี