1

ดาวเรืองคาน่า เยลโลว์

“สายพันธุ์ดาวเรืองเพื่อชีวิตที่ดีกว่า”

ลักษณะประจำพันธุ์

  • ลักษณะ
  • ความสูง
  • ขนาดทรงพุ่ม
  • ขนาดดอก
  • อายุดอกแรกบาน

( ก.ย. – ก.พ. )
70-75 เซนติเมตร
50-55 เซนติเมตร
8-12  เซนติเมตร
58-63  วัน

( มี.ค. – ส.ค. )
90-100 เซนติเมตร
50-60 เซนติเมตร
8-12  เซนติเมตร
65-70  วัน

คุณลักษณะ

  • ดอกสีเหลือง (ดาวไข่) ดอกดก
  • ดอกกลม ดอกใหญ่ ก้านดอกยาว
  • ออกดอกต่อเนื่อง ต้นแข็งแรง
รูปภาพ 20
รูปภาพ 21
สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี