1

ดาวเรืองขุนตาล โกลด์

“สายพันธุ์ดาวเรืองเพื่อชีวิตที่ดีกว่า”

ลักษณะประจำพันธุ์

  • ลักษณะ
  • ความสูง
  • ขนาดทรงพุ่ม
  • ขนาดดอก
  • อายุดอกแรกบาน

( พ.ค. – ส.ค. )
80-90 เซนติเมตร
50-55 เซนติเมตร
8-10  เซนติเมตร
60-65  วัน

คุณลักษณะ

  • ดอกสีทอง ดอกดก กลมแน่น ก้านดอกยาว
  • ออกดอกต่อเนื่อง ขนาดดอกสม่ำเสมอ
  • ต้นแข็งแรง
2
3
สามารถปลูกได้ดีในช่วงเดือนกันยายน - มกราคม